Read İlk Kar (Toplu Şiirler: 1983-2014) by Salih Bolat Online

lk-kar-toplu-iirler-1983-2014

“Salih Bolat, (…) 1980’den sonra Türkiye’de göze çarpan dizeci şiire, yabancı öğelerden arınmış saf şiir’e dönme, eylemin her türlüsünü kovma çabalarının genç ozanlarda yandaş bulması düşünülürse, aynı zamanda yürekli bir örnek.” (Kemal Özer)“Düşünce yoğunluğu şiirinin her zaman önemli bir ögesidir. Kendine özgü bir sese ve özgünlüğe ulaşmış bir şair.” (Ataol Behramoğlu)“O“Salih Bolat, (…) 1980’den sonra Türkiye’de göze çarpan dizeci şiire, yabancı öğelerden arınmış saf şiir’e dönme, eylemin her türlüsünü kovma çabalarının genç ozanlarda yandaş bulması düşünülürse, aynı zamanda yürekli bir örnek.” (Kemal Özer)“Düşünce yoğunluğu şiirinin her zaman önemli bir ögesidir. Kendine özgü bir sese ve özgünlüğe ulaşmış bir şair.” (Ataol Behramoğlu)“Onunkisi, ince derili bir çocuğun öfkesi, daha çok şaşkınlığa eğilimli. (…) Aşkının içinden balıklar uçuyor, kuşlar göçüyor denizlerden denizlere. (Ece Temelkuran)“[Bolat’ın] şiirlerinde hep bir umut ve yaşama azmini okumak mümkün. (…) Yalın ve samimi duygularla yaşadığımız günlerin bireysel ve toplumsal utancını, kendine özgü şiir diliyle tarihe not düşüyor.” (Metin Boran)“… soru cümlelerini yeğlemesini Bolat, ‘şiiri, felsefe gibi varlığı sorgulayan bir söylem biçimi olarak’ görmesinin ve ‘aklın nesnel özelliğinden yararlanma’sının sonucu olarak açıklar. Bu kurgulama dilsel açıdan şiirselliğin oluşmasında ve derin bir insanlık deneyiminin yansıtılmasında işlevsel olur.” (Cemil Okyay)...

Title : İlk Kar (Toplu Şiirler: 1983-2014)
Author :
Rating :
ISBN : 9789754345391
Format Type : Paperback
Number of Pages : 368 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

İlk Kar (Toplu Şiirler: 1983-2014) Reviews

  • M.
    2019-03-10 08:43

    Beni en çok Toroslar temalı şiirleri etkiledi. Tasvirleri öyle kuvvetli ki... Dökülen yamaçları devrilen bir ceylana benzetmiş sevgili şair. Toroslar, belki de bu kadar güzel anlatılabilirdi.