Read by عباس نعلبندیان Online

نمایشنامه ایرانی....

Title :
Author :
Rating :
ISBN : 20459214
Format Type : ebook
Number of Pages : 134 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

Reviews

  • Farnaz
    2019-01-30 09:34

    من در خواب هستم اما دلم بیدار است____________________________________________اگر محبوب مرا بیابید/ وی را گویید که من مریض عشق هستم____________________________________________شما چه غم‌زده‌اید. گویا همه آنچه از حرمان در جهان است، سهم شماست____________________________________________و در سپردن تمامی راه، چشمان او با من بود____________________________________________اسم تو مثل عطر ریخته شده می‌باشد____________________________________________آتش پاک است و هرچیز و هرکسی را نمی‌شود به آن راه داد. اما خاک پاک نیست، پس می‌شود هرچیز و هرکسی را به آن راه داد. در ضمن آتش و خاک با هم قابل ترکیب و اختلاط نیستند؛ پیوسته از هم جدا می‌ماند. یعنی اصولاً این طور است. هرچیزی باید در جای خودش باشد____________________________________________دروغی بزرگتر از خوشبختی نمی‌توان یافتآدمی بر ظاهر آن خیره می‌شودبی‌آنکه جانور مهیبی را که در آن پنهان است ببیند____________________________________________من از وجود خودم رنج می‌برم____________________________________________خودم را می‌بینیم که دارم تباه می‌شوم و از دست می‌روم. واقعا از دست می‌روم. زندگی‌ام بر باد است. بیهوده راه می‌روم، بیهوده نفس می‌کشم، بیهوده حرف می‌زنم و می‌خندم و بیهوده زنده هستم____________________________________________اشکی بود بر پهنای صورتم چون رودی کوچک و نفس‌های تب‌دار و پر عصیانم، گمشده در نامتناهی وجود____________________________________________به هیچ چیز معتاد نیستم، مگر زندگی____________________________________________تنها مرگ است که دروغ نمی‌گوید____________________________________________جادوی جاودانه‌ی بی‌فرجامی در جام من ریخته شده است